ПТУ №27
П`ятниця, 16.11.2018, 00:08
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Інновації досвіду роботиРеєстраціяВхід
Меню сайту
Наше опитування
Яку професію Ви хотіли б здобути?
Всього відповідей: 251
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інновації - передумова вирішення суспільно необхідних завдань освіти, шляхи формування професійно-компетентного робітника

"Колектив із декількох десятків чоловік не може об’єднатись, держатись і міцніти лише на основі особистої взаємної симпатії всіх членів. Для цього люди дуже різні, а почуття симпатії нестійке та зрадливе. Щоб об’єднати людей, потрібна більш ясна й міцна основа – це ідея".  К. Станіславський:

Освіта,  як одна з найважливіших складових суспільства,  з одного боку,

залежить від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу,  тенденціям розвитку

економічної сфери країни,  з іншого, професійна-технічна освіта  безумовно, –  впливає на всі процеси і сторони життя,  оскільки готує фахівців (робітників),  розвиває особистість,  формує певні життєві погляди.  Тому особливої уваги заслуговує сучасний стан,  проблеми впровадження та перспективи інновацій в освіту нашої країни. 

Сучасні вчені розглядають процес створення, поширення та використання нових засобів в освіті як інновацію. У перекладі з грецької мови «інновація» означає оновлення, новизна, зміна. Вперше з’явилось це поняття в зарубіжних дослідженнях 19ст.

Російський вчений С.Я. Батишев  вважає, що інновація є комплексним процесом створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень

Інновація в освіті необхідна:

 • для вирішення тих педагогічних проблем, які досі вирішувались по-іншому;
 • як «результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем»;
 • як системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив;
 • як продукти інноваційної освітньої діяльності, які характеризуються процесами створення, розповсюдження та використання нового засобу в галузі педагогіки та наукових досліджень.

Інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи і відповідну діяльність людини. Інновація як результат передбачає процес створення нового , що має конкретну назву «новація».

 Інновацію в освіті розглядають як реалізоване нововведення –  у змісті,

методах,  прийомах і формах навчальної діяльності та виховання особистості

(методиках,  технологіях),  у змісті і формах організації управління освітньою

системою,  а також в організаційній структурі закладів освіти,  у засобах

навчання та виховання і в підходах до соціальних послуг в освіті, що суттєво

підвищує якість,  ефективність та результативність навчально-виховного

процессу, реалізацію в даних умовах  (розумове уявлення всіх складових процесу змін),  а також оцінку  (рефлексію)  результатів щодо здійсненої діяльності з їх досягнення.

Інновація також може розглядатися як зміни,  спрямовані на постійне

покращання існуючої системи  (наприклад,  утворення, навчання) і доведення її до технологічно організованого процесу досягнення необхідних результатів.

  Освітня інновація є однією з компонентів інновації, вона складається з психолого-педагогічної, соціально-економічної, та науково-виробничої новизни. В свою чергу психолого-педагогічна інновація складається з дидактичної, виховної та управлінської.

Носієм педагогічних інновацій виступають творчі енергійні люди, які фахово здатні, морально і матеріально зацікавлені щодо проведення інноваційних змін.

                   Інновація суттєво відрізняється від педагогічного досвіду, який характеризується сукупністю знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи; є частиною сукупної культури педагога, що є основою, результатом і практичною педагогічною діяльністю. Інновація відображає наявні знання, вміння,навички та індивідуальні риси особистості.

Освітня інновація характеризується новизною в галузі психолого-педагогічних , соціально-економічних та науково-виробничих досліджень спрямованих на якісне поліпшення освітнього процесу. Якісне поліпшення освітнього процесу полягає у вдосконаленні освітніх систем,складових  освітнього процесу,освітніх технологій,науково-методичних розробок та нормативно-правових документів.

Психолого-педагогічна інновація є складовою освітньої інновації і характеризується новою чи вдосконаленою педагогічною системою,технологією педагогічного процесу та складовими  педагогічного процесу,які є органічним поєднанням навчання,виховання й розвитку вихованців. Педагогічна інновація – це цілеспрямована свідомо організована,динамічна взаємодія учнів і викладачів, у процесі якої вирішуються суспільно необхідні завдання освіти.

 

 

До соціально-економічних інновацій в освіті віднесенні сучасні технології розвитку особистості, нововведення у систему освіти,економіку освіти.

До науково-виробничих інновацій – комп’ютерні і телекомунікаційні,матеріально-технічне поліпшення.  

Цілісний педагогічний процес органічно поєднує навчання, виховання і розвиток вихованців. Тому розглядається педагогічна інновація через сукупність дидактичних,виховних і управлінських інновацій. У результаті їх розробки і здійснення  з’являються  якісно нові  навчальні плани і програми; технології,форми,методи,засоби навчання,виховання і управління.

Педагогічні інновації, у своїй більшості(88%), розробленні авторами у вигляді педагогічних інноваційних технологій – це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання,виховання й управління, яка приносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу.

Навчальна інноваційна технологія – це такий підбір операційних дій педагога з учнем , у результаті яких суттєво поліпшується мотивація учнів до навчального процесу, тобто змінюються потреби у навчанні і зацікавленість; навчання стає життєвою цінністю.

Виховна – мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість особистості  студентів з метою формування в ньому особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими, такими, як чесність, справедливість, відкритість, толерантність, воля, національно-патріотичне виховання тощо.

Управлінська – організаційно-структурні, економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології,які створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення.

Педагогічна інноватика є новим явищем у сучасній педагогіці, яка існує з середини 20 ст. і ще знаходиться в стадії розробки.

В умовах ринкової економіки від людини вимагається певний рівень  інтклктуального,освітнього потенціалу.Сутністю сучасного підходу є позиція, коли учень самостійно формує власні погляди, навчається, використовуючи інституційні форми освіти як інструмент самореалізації, самовдосконалення.

Тому на сьогодні є актуальною науково-методична проблема, над якою працюватиме на педагогічний колектив протягом 2016-2020 р.р. ««Втілення інноваційних процесів у навчальну діяльність з метою формування професійно-компетентного робітника».

Кожна МК обрала свій напрям роботи за відповідними методичними проблемами:

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного спрямування працюватиме над використанням міжпредметних зв’язків на основі інноваційних технологій для формування компетентного робітника;

Методична комісія викладачів природничо-математичного спрямування працюватиме над ефективними  інноваційними технологіями освіти, що становлять основу творчої самореалізації викладача та учнів;

Методична комісія з професії «Кухар, кондитер» працюватиме над застосуванням інноваційних технологій у педагогічній діяльності з метою розвитку конкурентоспроможного робітника;

   Методична комісія з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (категорії «А1»,«А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій  автотранспортних  засобів (категорії «В» і «С»); «Муляр, штукатур» працюватиме над формуваннням професійно-компетентного робітника через впровадження інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій;

   Методична комісія викладачів фізичного виховання, Захисту Вітчизни, класних керівників і вихователів працюватиме над вихованням патріотизму та національної свідомості учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій.

 Організована робота творчої групи за темою «Використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі».

  

 

 

       Інновації досвіду  роботи педагогів училища

Назва роботи: Навчальний посібник «Основні правила сервірування столу»

Автор: Фем’як Тетяна Леонідівна

Про автора: майстер в/н 11 тарифного розряду

Професія: Кухар, кондитер

Рік розробки: 2014 р.

Рецензенти: Романюк С.П.,методист професійно-технічного училища №27 м.Берестечко

Коротка анотація: В посібнику  представлено інформаційне наповнення  при вивчені теми «Правила сервіровки»

 

 

 

Назва роботи: Навчальний посібник .Контент«Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій на уроках словесності та в позакласній роботі»»

Автор: Морозюк Валентина Михайлівна

Про автора Викладач вищої категорії, українська мова і література

Рік розробки 2014р.

Рецензенти : Сопіжук Майя Тарасівна, викладач-методист професійно-технічного училища №27 м.Берестечко

Коротка анотація: Посібник  містить інформаційне наповнення для моделювання уроків української мови, літератури та позакласної роботи

 

 

Назва роботи: Навчальний посібник.Контент «Посівні та садильні машини»»

Автор: Твердохліб Валентина Михайлівна

Про автора: Викладач-методист, спецпредмети

Професія:

Тракторист-машиніст с/г виробництва

Рік розробки 2014 р.

Рецензенти : Л.А.Лук’янова, викладач спецдисциплін с/г професій ПТУ №22 смт.Луків

Коротка анотація:  В навчальному посібнику акцентується увага на практичне використання в навально-виховному процесі інформаційно-компютерних технологій з професії  «Тракторист-машиніст с/г виробництва»

 

 

Назва роботи: Навчально-дослідницький проект «Вплив органо-мінеральних добрив на урожайність с/г культур нашого регіону та підвищення родючості грунтів»

Автор: Твердохліб Валентина Михайлівна

Про автора: Викладач-методист, спецпредметів

Професія:Тракторист-машиніст с/г виробництва

Рік розробки 2014 р.

Рецензенти : Л.А.Лук’янова, викладач спецдисциплін с/г професій ПТУ №22 смт.Луків

Коротка анотація:  В навчальному посібнику представлена навчально-дослідницька робота учнів із застосуваня мікробіологічних препаратів на основі грунтових бактерій «Азотер», нових видів органічних та органо-мінеральних добрив при вирощуванні с/г культур та їх вплив на родючість грунтів      

 

 

Назва роботи: Методичні рекомендації «Методичні аспекти вивчення економіки з використанням інформаційних технологій»

Автор: Коровицька Алла Михайлівна

Про автора: Викладач вищої категорії, економіка

Рік розробки 2013 р.

Рецензенти : Романюк С.П., методист професійно-технічного училища №27 м.Берестечко

Коротка анотація:  Методичні рекомендації містять питання щодо використання комп’ютерних технологій при вивченні предмета економіка

 

Назва роботи: Навчальний посібник «Найдивовижніший вид ручної праці – вишивка стрічками»»

Автор: максимець Орися Олегівна

Про автора: Викладач І категорії , технології

Професія: Кравець

Рік розробки: 2013 р.

Рецензенти: Романюк С.П., методист професійно-технічного училища №27 м.Берестечко

Коротка анотація: В посібнику  представлено інформаційне наповнення  при вивчені варіативного модуля «Вишивка шовковими стрічками»

 

Назва роботи: Навчальний посібник «Використання ІКТ на уроках будівельної справи як один із засобів розвитку креативної особистості»»

Автор: Понятовський Володимир Прокопович, Жаглюк Василь Сергійович

Про автора: майстер в/н 11 тарифного розряду, викладач спецпредметів

Професія: Муляр, штукатур

Рік розробки: 2013 р.

Рецензенти: Романюк С.П., методист професійно-технічного училища №27 м.Берестечко

Коротка анотація: В посібнику акцентується увага на практичному використанні ІКТ з  професії «Муляр, штукатур»

 

 

Назва роботи: Навчальний збірник «Мультимедійний комплекс: опорно-логічні ссхеми на уроках світової літератури»

Автор: Сопіжук Майя Тарасівна

Про автора: Викладач - методист, світова література

Рік розробки 2013 р.

Рецензенти : М.А.Линник, вчитель української мови і літератури ЗОШ м.Берестечко

Коротка анотація:  Навчальний збірник включає цілу систему нетрадиційної наочності у  вигляді опорно-логічних схем

 

Назва роботи: Інформаційно-пізнавальний проект «Математичне казино»

Автор: Ковальчук Ірина Євгенівна

Про автора: Викладач  вищої категорії, математика

Рік розробки 2013 р.

Рецензенти :  Романюк С.П., методист професійно-технічного училища №27 м.Берестечко

Коротка анотація:   Проект створений за темою «Елементи теорії ймовірностей»

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz
 • Copyright MyCorp © 2018
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz