ПТУ №27
Четвер, 15.11.2018, 23:43
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Методична проблемаРеєстраціяВхід
Меню сайту
Наше опитування
Яку професію Ви хотіли б здобути?
Всього відповідей: 251
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Основні напрямки роботи над загальноучилищною

методичною проблемою

 

“Креативна освіта для розвитку особистості в сучасних умовах ”

 

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

 

 

І. 2012-2013 н.р.

 

Завдання:

 • Опанування змісту проблеми педагогічними працівниками училища;
 • Розробка теоретичних основ функціонування креативної регіональної освіти;
 • Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів;
 • Створення «банку інформації» щодо обдарованих учнів училища;
 • Підготовка педагогів до впровадження інноваційних технологій      розвитку творчих здібностей учнів через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи;
 • Збагачення педагогічних працівників знаннями теоретичних і    практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки в галузі створення креативної освіти.

 

З цією метою:

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

І. Попередня підготовка до впровадження нової педагогічної ідеї

1.

Аналіз результатів діагностичних досліджень професійної компетентності, визначення єдиної науково-методичної проблеми

травень-червень

2012 р.

методист, голови МК

2.

 Засідання навчально-методичної ради щодо визначення основних аспектів загально-училищної проблеми, над якими будуть працювати методичні комісії училища

вересень 2012 р.

методист, голови МК

1

2

3

4

3.

Засідання педагогічної ради “Про організацію роботи педколективу над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми”

жовтень

2012 р.

дирекція

4.

Створення творчої групи для роботи над методичною проблемою, визначення основних завдань для реалізації теми

жовтень

2012 р.

навчальна частина

ІІ. Забезпечення теоретичної і психологічної готовності педагогів

до впровадження в практику нової педагогічної ідеї

1.

Створення творчих груп за  темами:

 - вибір оптимальних форм і методів навчання відповідно до здібностей, нахилів і потреб учнів;

- орієнтація дидактичного забезпечення уроків на розвиток критичного мислення учнів;

- інноваційні технології, що забезпечують роз-виток творчого потенціалу учнів

жовтень

методист

2.

Організація роботи педагогічних працівників училища над індивідуальними методичними проблемами (у відповідності з загально-училищною проблемою та проблемою МК)

до

01.09.2012р.

методист

3.

Оформлення картотеки літератури та журнальних і газетних статей з загально-училищної проблеми

до

15.10.2012р.

методист

4.

Проведення круглого стола з майстрами в/н «Для життя – не для школи вчимося»

жовтень

2012 р.

методист, голови МК

5.

Методичний орієнтир:

«Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ ст.»

листопад

2012 р.

методист, голови МК

6.

Порада психолога: Анкетування учнів з метою розкриття потенційних здібностей особистості та їх розвиток

Лютий

2013 р.

психолог

7.

Організація систематичного інформування педагогів:

 • організація виставок літератури;
 • проведення днів інформації;
 • обговорення публікацій в сучасній педа-гогічній літературі, методичних рекомен-дацій на засіданнях МК.

щомісячно

голови МК, бібліотекар

8.

Організація цільового відвідування уроків у творчих викладачів і майстрів в/н

упродовж року

методист, голови МК

9.

Організація проблемного семінару «Індиві-дуальний підхід як позитивний вплив на формування кожної особистості»

травень 2013р.

методист,

голови МК

10.

Проведення презентації результатів роботи творчих груп

кінець навчального року (педрада)

члени творчої групи

 

ІІ. 2013-2014 н.р.

 

Завдання:

 • Освоєння методики реалізації проблемної теми;
 • Вдосконалення форм і методів роботи педагогічного колективу з проблеми;
 • Орієнтація дидактичного забезпечення предметів і професій на розвиток творчості учнів; на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів;
 • Створення «банку інформації» щодо обдарованих учнів;
 • Введення гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку сфери освіти та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями.
 • Масове запровадження інноваційних педагогічних технологій.

 

З цією метою:

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

І. Формування передового педагогічного досвіду з обраної теми

1.

Організація роботи педагогічних працівників      за індивідуальними проблемами (підготовка рефератів, методичних розробок, презентацій. комплексно-методичного забезпечення уроків тощо)

вересень

 2013 р. постійно

навчальна частина, методист

2.

Організація індивідуального консультування, наставництва, відвідування уроків педпраців-ників

упродовж року

методист

3.

Проведення пробних уроків, організація взаємовідвідування

упродовж року

методист, члени творчої групи

4.

Проведення відкритих уроків з креативним підходом до їх організації

лютий, березень

2014 р.

навчальна частина, методист, голови МК

5.

Засідання творчої групи (обговорення рефе-ратів, презентацій та методичних розробок)

березень

 2014 р.

члени творчої групи, методист

6.

Майстер – клас:

«Сучасний урок – умова успішного навчання учнів»

квітень

 2014р.

навчальна частина, методист, голови МК

7.

Заняття школи педагогічної майстерності

згідно окремого графіка

члени творчої групи

1

2

3

4

ІІ. Впровадження досвіду реалізації педагогічної ідеї

та рекомендацій творчої групи

1.

Розробка методичних рекомендацій (пам’ятки) з питань впровадження креативної освіти для розвитку особистості в сучасних умовах

квітень, травень

2014 р.

методист, члени творчої групи

2.

Випуск методичних бюлетенів та репортажів    з кращих уроків і позаурочних заходів з   метою ознайомлення членів педколективу з досягненнями колег в роботі над проблемою

упродовж року

методист, голови МК

3.

Виставка узагальнених матеріалів з досвіду роботи ПП до педагогічних читань (розробка дидактичних матеріалів, методичних реко-мендацій, розробок, КМЗ тощо)

січень

2014 р.

методист, голови МК

4.

Організація звітів членів МК про резуль-тативність роботи над індивідуальними методичними проблемами та єдиною мето-дичною проблемою училища

травень, червень

2014 р.

методист,

голови МК

5.

Педагогічні читання у формі науково-прак-тичної конференції: “Пріоритети креативної освіти для зростання якості освіти і виховання» ”

січень

2014 р.

методист, голови МК

6.

Створення методичного куточка «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

травень

2014 р.

методист

7.

Панорама методичних ідей і знахідок: «Творчість, майстерність, досконалість»

травень

2014 р.

методист, голови МК

8.

Обговорення результатів роботи над єдиною загальноучилищною проблемою на засіданні методичної ради кабінету

грудень

2014 р.

дирекція

 

 

 

ІІІ. 2014-2015 н.р.

 

Завдання:

 • Вдосконалення навчально-методичної бази училища, яка б сприяла запровадженню в навчальний процес креативного підходу до навчання і виховання учнів в умовах ПТУ;
 • Надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розробці та впровадженню сучасних технологій, прогресивних методик та передового досвіду;
 • Перевірка ефективної методичної роботи з проблеми, її коректування на науковій основі;
 • Аналіз та корекція накопиченого досвіду.

 

 

З цією метою:

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

І. Забезпечення запровадження креативної освіти

в навчанні та вихованні учнів

1.

Створення банку окремих дидактичних матеріалів, які ілюструють можливості  запровадження креативної освіти для розвитку особистості в сучасних умовах

упродовж

 року

ПП

2.

Конкурс на створення кращого навчально-методичного забезпечення кабінетів і майстерень, орієнтованого на розвиток творчої особистості учня

квітень

 2015 р.

методист

3.

Засідання МК (аналіз стану викладання предметів та якості знань учнів)

травень

2015 р.

методист, голови МК

4.

Методичний тиждень «Шляхи залучення учнів до творчої діяльності в системі ПТО»

травень

2015 р.

методист

6.

Педагогічна рада «Робота педагогічного колек-тиву щодо створення умов для використання особистісно орієнтованих продуктивних технологій навчання»

травень

 2015 р.

методист

 

 

 

ІV.  2015-2016 н.р.

 

 

Завдання:

 • Узагальнення, та аналіз результатів роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій

 

З цією метою:

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Узагальнення результатів роботи над проб-лемою, вироблення практичних рекомендацій

травень - червень

Методист, голови методкомісій

2.

Провести звіти методичних комісій про роботу над проблемою

упродовж року

Голови метод комісій

3.

Провести звіти творчих груп з відповідними методичними рекомендаціями. Оформлення результатів роботи творчих груп

травень-червень

Методист, лідери творчих груп

1

2

3

4

4.

Поповнити "Фонд педагогічної ініціативи" новою інформацією щодо впровадження інноваційних технологій

упродовж року

Методист

5.

Випуск експрес-інформацій, методичних бюлетенів про педагогічні знахідки в роботі над проблемою

червень

Методист, голови метод комісій, педагогічні працівники

6.

Проведення діагностики динаміки росту навчальних досягнень

кінець навчального року

Методист, голови МК

8.

Провести майстер-клас педагогічної творчості  з захистом моделей інноваційних уроків з метою забезпечення креативної освіти у навчально-виховному процесі

лютий 2016р.

Методист, голови методкомісій

9.

Вивчити ППД окремих педагогів, які досягли певного успіху в роботі над проблемою

упродовж року

Навчальна частина

10.

Провести виставку "Вернісаж методичних знахідок  ПТУ№27 м. Берестечко"

травень 2016р.

Методист

12.

Оформити буклети з описом досвіду кращих педагогів, кращої методичної комісії

червень 2016р.

Методист

13.

Провести діагностичне анкетування педагогічної діяльності

травень 2016р.

.

14.

Дослідити вплив роботи над науково-методичною проблемою на рівень навчальних досягнень учнів, їх вихованості, підвищення інтелектуальних здібностей та творчого розвитку

травень 2016р.

Методист, голови  методкомісій

15.

Проаналізувати рівень підвищення педаго-гічної майстерності, творчого потенціалу педагогів як результат роботи над науково-методичною проблемою

червень 2016р.

Методист

16.

Провести підсумкову педраду над науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку особистості в сучасних умовах»

червень 2016р.

Дирекція

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz
 • Copyright MyCorp © 2018
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz